PKN
Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
 
Kerkdiensten Kerkdiensten


 
Zondag  24 december
4e Advent
Er valt veel te vieren, dezer dagen (zeker waar dit nummer van Geandewei vier weken omvat), maar allereerst vieren we volgend in tijd en beginsel op zondagmorgen 24 december Vierde Advent. Lang verwacht, maar ook onverwacht dient zich de vervulling van de belofte aan. De kerntekst voor deze viering vinden we in Lukas 1:26-38. Maria krijgt letterlijk van hogerhand de aanzegging van de verwachting die om haar dienstbaarheid vraagt. De lezing vormt daarmee een passende opmaat voor de latere vieringen van de dag (Kindervesper en Kerstnachtdienst) en op de Kerstmorgen.
A.M.Roest
 
9.30   uur:        ds. A.M. Roest
Ontvangst:       mw. en dhr.  G. en P. Muurling
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Joke Dijkstra
Kosters:           Andries Engbrenghoff en Siward Feenstra
Kinderdienst:    Tjitske en Natascha
Kinderoppas:    Janny en Femke
Ontmoeting met koffie, thee of frisdrank
 
17.00 uur:        Kindervesper
We gaan onder andere met elkaar (jong en oud) kerstliederen zingen en voor de jongere kinderen onder ons is er een Krabbelviering. Neem wel een warme jas mee want we gaan ook naar buiten. Voor de allerkleinsten is er oppas geregeld. Dus komt allen tezamen
Koster:             Jan de Vries
 
22.30 uur:        Kerstnachtdienst
                        ds. Jan-Jaap Stegeman
In de kerstnachtdienst beginnen we met Psalm 2, de klassieke intochtspsalm van de kerstnacht. Daarmee zijn we gelijk voorbij aan alle warme en vrome sentimenten. ‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?’ In een wereld die van aanslagen, vluchtelingenstromen en fakenews aan elkaar hangt, proberen we een rustpunt te vinden. En we laten ons meenemen in het perspectief van de Eeuwige, die lacht om al dit gekrioel en lawaai.
De cantorij o.l.v. Geke Bruining-Visser ondersteunt de gemeentezang, en zal een carol ten gehore brengen.
Jan-Jaap Stegeman
Ontvangst:       mw. T. Scheper en W. Noomen
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Cornelis v/d Hooft
Kosters:           Sybe en Janny de Haan
 
Kerst   25 december
10.00 uur:        mw. drs. H.J. Hoving (Leeuwarden)
Ontvangst:       Greetje en Piet Feenstra
Organist:          Theo Jellema   
Kosters:           Meindert Atema en Jan Halma
Kinderdienst:    Ruben en Annelies
Kinderoppas:    Ida, Tjitske en Jessa
 
 
Zondag  31 december
Op 31 december, de avond van het jaar, meestal "Oudejaarsdag" genoemd en ditmaal eveneens vallend op een zondag zijn we ook weer in de gelegenheid om meermaals samen te komen. Allereerst is daar de morgendienst. Dan horen  we over de eerste reacties op Kerst uit Lukas 2:22-40. Simeon en Hanna getuigen van hun vervulde verwachting, nu zij oog in oog staan met de nieuwgeborene. Het leidt als zo vaak in het begin van Lukas tot een loflied: de Lofzang van Simeon.
A.M.Roest
9.30   uur:        ds. A.M. Roest
Ontvangst:       mw. en dhr. Bron-Janzen
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Tine Yntema
Kosters:           Jan de Vries en Mari-Joke Veenboer
Kinderdienst:    Anneke
Kinderoppas:    Anna en Antsje
Ontmoeting met koffie, thee of frisdrank
 
Oudejaarsdienst
Met het prachtige lied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ van Dietrich Bonhoeffer zingen we elkaar moed in, op deze laatste avond van 2017. Een moment van bezinning, van terug- en vooruit kijken. Een poging om ook dit jaar als een ‘jaar des Heren’ te tellen, voordat het onder de kruitdampen bedolven wordt.
Jan-Jaap Stegeman
 
19.30 uur:        ds. Jan-Jaap Stegeman
Ontvangst:       mw. B. Visser en mw. J. Kingma
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Annie Feenema
Kosters:           Bert Dijkstra en Rinze Yntema
 
 
Zondag 7 januari
Epifanie
Geïnspireerd door het grote feest van Christus’geboorte mogen we, na de jaardrempel overschreden te zijn, op de eerste zondag in het nieuwe jaar 2018  elkaar ontmoeten  om zondag Epifanie (de zondag van de Verschijning van de Heer) te vieren: het oorspronkelijke Kerst­feest in de vroege kerk.
Hoewel de “officiële” kalenderdatum voor het feest van Epifanie één dag eerder valt, mag deze naastliggende zondag toch die naam dragen. De kernlezingen komen uit Jesaja 60 en Mattheus 2.
Op deze zondag zijn we ook in de gelegenheid elkaar al het goede te wensen bij een nieuw jaar waarin we bovendien als één wijkgemeente verder optrekken. Daartoe bent u vanaf ongeveer 9.15 uur welkom voor ontmoeting en koffie, waarna we om 10.00 de dienst willen beginnen.
A.M.Roest
 
10.00   uur:      ds. A.M. Roest en ds. Jan-Jaap Stegeman
Ontvangst:       mw. Y.Abma en mw. T. Bakker
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Piet Feenstra
Kosters:           Meindert Atema en Siward Feenstra
Kinderdienst:    Ester en Marte
Kinderoppas:    Nelly en Aafke

 

 

terug
 
 
 
Kerkdiensten

Ï

Zondag 24 december
4e Advent

9.30 uur: ds. A.M. Roest
Orde van dienst van 17 december
17.00 uur Kindervesper
22.30 uur Kerstnachtdienst
25 december: Kerstfeest
10.00 uur: mw. drs. H. Hoving
kerkomroep

meer
 
Ringleiding
   


In de Grote Kerk  is op diverse plaatsen ringleiding aanwezig. In de kerk is de ringleiding altijd in werking, maar in het koor van de kerk  is geen, of zeer weinig ontvangst. meer
 
Tekengrootte aanpassen
AAA   CTRL+/-
meer
 
Contact

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.