PKN
Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag  25  februari
2e zondag van de Veertigdagentijd
Reminiscere: “Gedenk toch, Heer…”

Op de tweede zondag in de Veertigdagentijd met de aan Psalm 25 ontleende naam Reminiscere (“Gedenk toch”), wordt onze aandacht bepaald vanuit Markus 9:2-10 tegen de achtergrond van I Koningen 19:19-28.
Hoe we daar het verhaal van de topontmoeting lezen die wij kennen als de “Verheerlijking op de berg”  biedt hopelijk ook voor uw geloofsverdieping aanknopingspunten. In de Preekvoorbereidingskring deden we al vingeroefeningen voor een beter begrip van deze bekende maar weerbarstige passage Laten we ons terdege voorbereiden in deze weken van bezinning en inkeer, opdat we via de wortels van ons geloven worden gevoed en gesterkt voor het dagelijks leven..
Ds. A.M. Roest
 
 
9.30   uur:        ds. A.M. Roest
Ontvangst:       mw. G. en dhr. P. Muurling
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Greetje Feenstra
Kosters:           Jan Halma en Jan de Vries
Kinderdienst:    Anneke
Kinderoppas:    Nelly en Femke
 
12.00 uur:        Jacobijner Noen
 
In de vijfde Jacobijner Noen van dit seizoen is ds Heleen Maat uit Pieterzijl onze voorganger, medewerking verlenen de Jacobijner cantorij en organist Theo Jellema.
Het thema van deze cyclus is ‘Mienskip’. Daarmee sluiten we aan bij de verkiezing van Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Mienskip, het Friese woord voor gemeenschap of samenleving, is hierin de rode draad. Hoe kunnen we dit verbinden met de christelijke geloofstraditie?
De dienst zelf duurt ongeveer drie kwartier, daarna is iedereen welkom in de foyer voor een kop soep en een broodje. Voor de kinderen is er oppas/kindernevendienst.

Kosters:           Sijbe en Jannie de Haan
 
 
Zondag  4 maart
3e zondag van de veertigdagentijd
Oculi:  “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer…”
 
Vandaag de derde in de Veertigdagentijd -qua naamgeving opnieuw verwijzend naar Psalm 25- staan we, de Heer volgend op zijn  weg naar Jeruzalem, stil bij de scène uit Johannes 2: 13-25. Daar gaat het over de bij alle vier evangelisten voorkomende tempelreiniging door Jezus. De goede lezer  ontdekt dat Johannes dit verhaal op een andere manier vertelt dan de andere drie. Hij zet het als een fundamenteel fenomeen aan het begin van Jezus’ optreden. Wat dat wil zeggen zullen we zien. Ook zullen we aandacht geven aan de vragen die dit gedeelte oproept aangaande het op het eerste gezicht gewelddadige element van de uitdrijving van deze beestenbende, maar ook bij de vraag hoe op een juiste manier te handelen rondom het huis van de Heer. Spannende kwesties die raken aan de kern van een bewoonbaar Godshuis als centrum vanwaaruit een bewoonbare wereld gestalte kan krijgen. Ook daarom is het goed dat dit een dienst van Schrift én Tafel is en we de Tafel van de Heer mogen vieren, ondersteund door Cantorij-zang.
Ds. A.M. Roest
9.30   uur:        ds. A.M. Roest
Ontvangst:       mw. T. Hofman en mw. J. Kingma
Organist:          Theo Jellema
Lector:             mw. A. Feenema
Kosters:           Ina Brinkman-la Roi en Rindert Reijenga
Kinderdienst:    Annelies
Kinderoppas:    Jannie en Jessa
M.m.v. :           de cantorij o.l.v. Hendrikje van der Berg

Ontmoeting met koffie, thee en fris
 
19.00 uur:        Cantatedienst 

  

terug
 
 
 
Kerkdiensten

Ï

Zondag 25 februari
tweede zondag van de veertigdagentijd

9.30 uur: ds. A.M. Roest
orde van dienst 

12.00 uur Jacobijner Noen

kerkomroep

Nieuwe website:

www.jacobijner.nl

meer
 
Ringleiding
   


In de Grote Kerk  is op diverse plaatsen ringleiding aanwezig. In de kerk is de ringleiding altijd in werking, maar in het koor van de kerk  is geen, of zeer weinig ontvangst. meer
 
Tekengrootte aanpassen
AAA   CTRL+/-
meer
 
Contact

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.