PKN
Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
 
Diaconaat Diaconaat

Diaconie
Doel van de diaconie is het verwerven, beheren en aanwenden van financiële, materiële en menselijke middelen ter verzachting van nood dichtbij en veraf. Daarnaast vraagt de diaconie aandacht voor de medemens waar ook ter wereld.

Taken van de diaconie
• Collecteren in de eredienst en bij trouwdiensten
• Afdracht van de collectegelden en publicatie op de beamer of d.m.v. folders
• Verzorgen van het Avondmaal
• Verzorgen van de kerstattenties
De diakenen zijn vertegenwoordigd in de volgende commissies vanuit het College van Diakenen (stedelijk)

Materiële hulp

De diaconie helpt gemeenteleden die in materiële problemen zijn geraakt, niet alleen met eventuele geldelijke ondersteuning, maar ook door hen op de juiste wegen in onze maatschappij te wijzen en zo nodig te begeleiden.

Vakantiebemiddeling

De diaconie bemiddelt in vakanties voor ouderen, eenoudergezinnen, gehandicapten, gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid.

Amnesty International
Op de zondagen dat er koffiedrinken na de dienst is zijn er voorbeeldbrieven en luchtpostbrieven te verkrijgen in de ontmoetingsruimte.

Andere commissies:
Aanloophuis, Werkgroep Arme kant van Leeuwarden, Vrouw en Kerk, Kerktelefoon, Bijzondere Diaconale acties enz.
 

terug
 
 
 
Kerkdiensten

Ï

Zondag 24 december
4e Advent

9.30 uur: ds. A.M. Roest
Orde van dienst van 17 december
17.00 uur Kindervesper
22.30 uur Kerstnachtdienst
25 december: Kerstfeest
10.00 uur: mw. drs. H. Hoving
kerkomroep

meer
 
Ringleiding
   


In de Grote Kerk  is op diverse plaatsen ringleiding aanwezig. In de kerk is de ringleiding altijd in werking, maar in het koor van de kerk  is geen, of zeer weinig ontvangst. meer
 
Tekengrootte aanpassen
AAA   CTRL+/-
meer
 
Contact

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.