PKN
Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
 
Beheer gebouwen/Kerkrentmeesters Beheer gebouwen/Kerkrentmeesters

Info over: College van Kerkrentmeesters, Beheerscommissie, Wijkkas en kerkbalans.

Colleges van Kerkrentmeesters
Formeel kennen we twee versies in de Protestantse gemeente te Leeuwarden i.w. zolang er nog geen fusie is overeengekomen. Er is een dergelijk college voor de Hervormde gemeente Leeuwarden en één voor
de Gereformeerde kerk Leeuwarden. In de praktijk komt het er op neer dat men gezamenlijk vergadert als één College van kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters behartigen de stoffelijke belangen van de gemeente.
In deze colleges hebben zitting kerkrentmeesters en ouderlingen-kerkrent-meester. Deze laatste zijn ook lid van een wijkkerkenraad.
In onze wijkgemeente fungeert een wijkraad van kerkrentmeesters. Hierin hebben ook de (ouderling) kerkrentmeesters zitting, zodat er een geregeld contact is met de wijkkerkenraad en de centrale colleges.

College van Kerkrentmeesters (geref.)
Voorzitter: K.R.H. Visser
Secretariaat: mevr. A. Visser,
Postadres: Kerkelijk Bureau, Bij de Put 17, 8911 GE;
Postbank: 952148, bank: 67.78.62.164

College van Kerkrentmeesters (herv.)
Voorzitter: G. Bloemhof
Secretariaat: mevr. A. Meindertsma,
Postadres: Kerkelijk Bureau, Bij de Put 17, 8911 GE;
Postbank: 877243

De Beheerscommissie
Deze commissie is mede verantwoordelijk voor het gebruik van het kerkgebouw de Fenix en de inventaris daarin, in nauw overleg met de wijkraad van kerkrentmeesters. Ook instrueert ze de vrijwilligers over o.a. kostertaken voor de erediensten en vergaderingen vanwege de gemeente.
Contactadres: M. Atema, J.P. Wiersmawei 7, tel. 2153890

Wijkkas:
Een andere belangrijke taak van de wijkraad van kerkrentmeesters is het beheer van onze wijkkas en de zorg dat die redelijk gevuld blijft. Hiervoor heeft zij als wijkkasbeheerder aangesteld:
de heer A. Poot, B. v.d. Veenwei 2, 8915 JA; tel. 2164818
Bankrekeningnummer van de wijkkas: 55.71.82.875; Postbank: 6018692
 

Kerkbalans
Onze gemeente doet jaarlijks mee aan de 'Actie Kerkbalans'. Een groot aantal vrijwilligers slaagt er elk jaar in dat deze actie een succes wordt. In januari wordt de (landelijke) actie gehouden. De kerkenraad beveelt meedoen aan deze actie van harte aan.

 

 

 

terug
 
 
 
Nieuwe website: www.jacobijner.nl

Nieuwe website: www.jacobijner.nl

 
Tekengrootte aanpassen
AAA   CTRL+/-
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.