PKN
Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
 
Sectie indeling Sectie indeling


Sectie indeling
 
Hieronder volgt een opsomming van de secties waarin de wijkgemeente is onderverdeeld. Bijzonder zijn secties 19 en 20. In sectie 19 wonen gemeenteleden van buiten het ons toegewezen gebied die voorkeur lid te willen zijn van de wijkgemeente Fenix/Goede Herder. In sectie 20 wonen de gemeenteleden die onvrijwillig uit de wijkgemeente zijn verhuisd. U kunt hierbij denken aan een verhuizing naar een verzorgingstehuis. Omdat er niet voor elke sectie een ouderling en diaken beschikbaar is, zijn er groepen van secties gemaakt. Ook tussen de in de wijkgemeente werkende pastores is een verdeling gemaakt, deze wordt vermeld per sectie Wanneer er contact gewenst is met een predikant, ouderling dan kunt rechtstreeks contact opnemen met de scriba of de betreffende pastores. Gezien het grote aantal gemeenteleden per ambtsdrager is het onmogelijk om alles te weten van elkaar. Velen werken mee in de ‘wijngaard’ zoals u kunt zien. Samen vormen we de gemeente van de Heer.
 
Sectie 1   PC 8916
Beethovenstraat; Beethovenplantsoen; Brahmsstraat; Chopinstraat; Cesar Franckstraat; Händelstraat; Mendelssohnstraat; Mozartstraat; Schubertstraat; Sweelinckstraat;
Aan de sectie 1 verbonden pastor: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman 
 
Sectie 2   PC 8916
Averkampstraat; Bachstraat; Diepenbrockstraat; Nieuw-Sonnenborgh; Obrechtstraat; Weberstraat; Mr. PJ Troelstraweg even vanaf 56 tot 128; Mr. P.J. Troelstraweg oneven vanaf 51 tot 129; Bonnehosstraat; Humilitasstraat; Liobastraat.
Aan de sectie 2 verbonden pastor: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman
 
Sectie 3   PC 8915
Gounodstraat; Euterpestraat tot 70; Wagnerstraat; Offenbachstraat; Verdistraat; Berliozstraat; Corellistraat vanaf 50 even; Corellistraat vanaf 25 oneven; Telemannstraat; Valeriusstraat vanaf 64 even; Valeriusstraat vanaf 73 oneven.
Aan de sectie 3 verbonden pastor: ds. A.M. (Aat) Roest
 
Sectie 4   PC 8915
Euterpestraat vanaf 70; Corellistraat tot 50 even; Corellistraat tot 25 oneven; Valeriusstraat t/m 62 even ; Valeriusstraat t/m 71 oneven; Couperinstraat; Valeriusplein; Rameaustraat; Purcellstraat; Haydnstraat; Vivaldistraat; Willem Pijperstraat; Bernard Zweersstraat; Johan Wagenaarstraat; Richard.Holstraat; Bontekoe;
Aan de sectie 4 verbonden pastor: ds. A.M. (Aat) Roest
 
Sectie 5   PC 8915
Reinder Brolsmawei; Nyckle Haismawei; Simke Kloostermanwei; Obe Postmawei;
D. Kalmaleane t/m 35; Jan Piebengawei; Fedde Schurerwei; Dr. Wumkeswei;
Aan de sectie 5 verbonden pastor: ds. A.M. (Aat) Roest
 
Sectie 6 (Sectie 7 is vervallen) PC 8915
Swettehiem wooncentrum;
Aan de sectie 6 verbonden pastor: mw. M. Beeke.
 
Sectie 8   PC 8915
Johan Winklerwei oneven t/m 397; Pieter Sipmawei oneven (flat Westeinderpoort)
Aan de sectie 8 verbonden pastor: ds. A.M. (Aat) Roest
 
Sectie 9   PC 8915
Joh Winklerwei even; Johan Winklerwei oneven vanaf 399; Pieter Sipmawei even (m.u.v. Swettehiem); Gerben Colmjonwei.
Aan de sectie 9 verbonden pastor: ds. A.M. (Aat) Roest
 
Sectie 10   PC 8915
Paulus Akkermanwei; Jelle Brouwerwei; Ypk fan der Fearwei; Ype Poortingawei; Sjoerd Spanningawei; Jan Jelles Hofleane even; Jan Jelles Hofleane oneven vanaf 159.
Aan de sectie 10 verbonden pastor: ds. A.M. (Aat) Roest
 
Sectie 11   PC 8915, PC 9034
Ulbe van Houtenwei; Rixtwei; Jan Jelles Hofleane vanaf 111 tot en met 157; Marsum.
Aan de sectie 11 verbonden pastor: ds. A.M. (Aat) Roest
 
Sectie 12-13   PC 8915, PC 8919
Sectie 12: Nynke van Hichtumwei; Trui Jentinkwei; Jan Jelles Hofleane t/m 109; Barend v/d Veenwei
Sectie 13: Tsjibbe Geertswei; Japik Hepkemawei; Douwe Kalmaleane vanaf 37; Harmen Sytstrawei; J. P. Wiersmawei; Schapendijkje; Mr. P. J .Troelstrawei vanaf 130 even; Mr. P.J. Troelstraweg vanaf 129 oneven (vanaf de verkeerslichten).
Aan de sectie 12-13 verbonden pastor: ds. A.M. (Aat) Roest, ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman (betreft PC 8919)
 
Sectie 14   PC 8917
Jelsumerstraat; Lijsterstraat; Leeuwerikplein; Spechtstraat; Valkstraat; Spanjaardslaan 80 t/m 136; Transvaalstraat 26 en 41 tot einde; Leeuwerikstraat 2 t/m 34 en 1 t/m 41; Mr. P.J. Troelstraweg even tot Leeuwerikplein.; Bonnehosstraat; Humaldastraat; Liobastraat; De Drie Dukatons; Gertruidastraat; Maximillastraat.
Aan de sectie 14 verbonden pastor: mw. M. ( Marianne) Beeke
 
Sectie 15   PC 8916
Houtduifstraat; Kievitstraat; Mezenstraat; Mussenstraat; Roekstraat; Ibisstraat; Vinkstraat; Merelplein; Nachtegaalstraat; Spreeuwenstraat; Koekoekstraat; Landbuurt; Merelstraat; Pelikaanstraat; Zwaluwstraat; Roodborststraat; Spanjaardslaan 160 t/m 172; Mr. P. J. Troelstraweg 1 - 47; Leeuwerikstraat vanaf Leeuwerikplein tot 89 en 106.
Aan de sectie 15 verbonden pastor: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman
 
Sectie 16   PC 8913
Harlingerstraatweg; Bildtsestraat; Marssumerstraat; Franekerstraat (vanaf 33 en vanaf 28; Menaldumerstraat; Engelsestraat even; Heliconweg oneven; Deinumerstraat; Beetgumerstraat; vanaf 26; Beetgumerstraat vanaf 33; Beetgumerdwarsstraat; Molenstraat 27 t/m 43; Molenstraat 60 t/m 78; Havikstraat; Eksterstraat; Kwartelstraat; Sperwerstraat; Leeuwerikstraat vanaf 91 en vanaf 108.
Aan de sectie 16 verbonden pastor: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman
 
Sectie 17   PC 8913
Achlumerstraat; Arumerstraat; Brederostraat; Coornhertstraat; Engelumerstraat; Marnixstraat; P.C. Hooftstraat; Roemer Visscherstraat; Sexbierumerstraat; Vondelstraat even; Spieghelstraat; Anna Bijnsstraat; Tesselschadestraat vanaf 80; Ruusbroecstraat.
Aan de sectie 17 verbonden pastor: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman
 
Sectie 18   PC 8914
Aagje Dekenstraat; E.Wolffstraat; Heliconweg even; Pieter Langendijkstraat; Bilderdijkstraat; Nicolaas Beetsstraat; Potgieterstraat; Helmersstraat; Van Lennepstraat; R. Feithstraat; Europaplein (Aegonflat; Euroflat; Fonteinflat; Katsflat; Valeriusflat; Baenseinflat; Westeindflat).
Aan de sectie 18 verbonden pastor: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman
 
Sectie 19
 
Gemeenteleden die buiten de wijk zijn gaan wonen, maar lid zijn gebleven van onze wijkgemeente, zgn. voorkeurleden.
Aan de sectie 19 verbonden pastor: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman
 
Sectie 20   onvrijwillig verhuisde gemeenteleden
Aan de sectie 20 verbonden pastor: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman
 

20170103hh

terug
 
 
 
Nieuwe website De Jacobijner

Nieuwe website: 'De jacobijner'

 
Kerkdiensten

Ï

Zondag 25 maart
zesde zondag van de veertigdagentijd
Palmpasen
10.00 uur: ds. A.M. Roest
10.00 uur Kinderkerkdienst

orde van dienst  


kerkomroep

Nieuwe website:

www.jacobijner.nl

meer
 
Ringleiding
   


In de Grote Kerk  is op diverse plaatsen ringleiding aanwezig. In de kerk is de ringleiding altijd in werking, maar in het koor van de kerk  is geen, of zeer weinig ontvangst. meer
 
Tekengrootte aanpassen
AAA   CTRL+/-
meer
 
Contact

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.